Nauka jazdy - kat. AM

Kategoria „AM” prawa jazdy.

Posiadając prawo jazdy kat. AM możesz kierować:
• motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW; prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
• czterokołowcem lekkim – (masa własna pojazdu do 350kg, a prędkość maksymalna do 45 km/h - np. mały quad).

Nauka jazdy - kat. A1

Kategoria „A1” prawa jazdy.

Posiadając prawo jazdy kategorii A1 możesz kierować:

motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg;
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW;
motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).

Nauka jazdy - kat. A2

Kategoria „A2” prawa jazdy.

Posiadając prawo jazdy kategorii A2 możesz kierować:

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla);
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW;
motorowerem (o pojemności silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).

Nauka jazdy - kat. A

Kategoria „A” prawa jazdy.

Posiadając prawo jazdy kategorii A możesz kierować:
• motocyklem (również z bocznym wózkiem);
• motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h);
• czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).

Nauka jazdy - kat.B

Kategoria „B” prawa jazdy.

Posiadając prawo jazdy kategorii B możesz kierować:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla);
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej oraz z przyczepy lekkiej (czyli takiej, której masa całkowita nie przekracza 750 kg);
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t:

Nauka jazdy - kat.B+E

 

Posiadając prawo jazdy kategorii B+E możesz kierować:
• pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg, (z wyjątkiem autobusu i motocykla),
• pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
• zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7000 kg, składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej (z wyjątkiem autobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekka (tj. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg),

Nauka jazdy - kat.C,C+E

Posiadając prawo jazdy kategorii C możesz kierować:
· pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu,
· ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
· zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
· motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
· czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h).

Nauka jazdy - kat. D

Posiadając prawo jazdy kategorii D możesz kierować:

• autobusem,
• ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
• zespołem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg)
• motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
• czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h).